Komitety

Komitet Naukowy 

prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
dr Adam Hermaniuk (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Maria Ogielska (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Maciej Pabijan (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jacek Szymura (Uniwersytet Jagielloński)

 

Komitet Organizacyjny

dr Bartosz Borczyk (Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców)
dr Krzysztof Dudek (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
Natalia Juras (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
Aleksandra Kolanek (Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i Kartografii; Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
Aleksandra Puchtel (Studenckie Koło Naukowe Herpetologów UWr)
Edyta Turniak (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)