Opłaty

150 zł (75 zł studenci/doktoranci) – czynny udział

70 zł (35 zł studenci/doktoranci) – bierny udział

Termin przyjmowania wpłat za uczestnictwo czynne: 10.10.2018, za bierne: 28.10.2018

Dane do przelewu:

Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX
Ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
KRS: 0000493721
REGON: 022331547
NIP: 8943051363

Nr konta: 78 2030 0045 1110 0000 0345 7430 (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)

Prosimy o tytułowanie przelewów zgodnie ze wzorem:

Imię Nazwisko – I PSH – rodzaj uczestnictwa (czynny/bierny)

Przykładowo: „Jan Nowak – I PSH – bierny”

W ramach opłaty mają Państwo zagwarantowane materiały konferencyjne oraz przerwy kawowe. Nie zapewniamy noclegów.