PROGRAM już na stronie!

W zakładce „Program” pojawił się harmonogram Sympozjum.
Wszelkie informacje nt zapisów na warsztaty podamy najprawdopodobniej pod koniec listopada. Miejsc na warsztatach jest 13, a pierwszeństwo przy zapisie będą mieć uczestnicy czynni.