Przedłużenie terminu zgłoszeń!

7.05.2018 – 10.10.2018 – REJESTRACJA uczestników czynnych, wpłaty za uczestnictwo czynne oraz nadsyłanie abstraktów

do 21.10.2018 – ocena nadesłanych abstraktów i decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu czynnego zgłoszenia

22.10.2018 – 04.11.2018 – ewentualne poprawki Autorów