PROGRAM

SOBOTA 25.11.2023 r.

9:00-10:00 rejestracja

10:00-10:10 oficjalne rozpoczęcie Sympozjum

10:10-10:55 wykład inauguracyjny: Czy jedząc częściej żyjesz szybciej? Koewolucja strategii żerowania z cechami historii życiowych i fizjologii u węży (dr Stanisław Bury)

10:55-11:55 SESJA 1 (chair: dr Stanisław Bury)

 1. Bobrowiska – ważne siedlisko płazów w polskich Karpatach – Zając B., Solecki A., Wąs J.
 2. Wpływ powodzi na czystą populację żab wodnych (Pelophylax esculentus) z terenów wodonośnych Wrocławia – Kolenda K., Rozenblut-Kościsty B., Pietras-Lebioda A., Żurawska J., Ogielska M.
 3. Przykłady działań związanych z renaturyzacją rzek i dolin rzecznych mających na celu przywracanie mikrosiedlisk dla płazów – Bień M., Plesiński K.

11:55-12:30 przerwa kawowa

12:30-13:30 SESJA 2 (chair: dr Krzysztof Kolenda)

 1. Rak luizjański Procambarus clarkii, jako zagrożenie dla batrachofauny – Kaczmarski M., Gruszka D.
 2. Zmiany liczebności i składu gatunkowego płazów Białegostoku i okolic w XXI wieku – Stojak J.
 3. Herpetofauna styku dolin Dunajca i Popradu – różnorodność i zagrożenia – Jarmoliński M., Kolanek A.

13:30-15:30 przerwa obiadowa (mapa miejsc obiadowych znajduje się na stronie Sympozjum)

15:30-16:30 SESJA 3 (chair: Ewa Pacholik)

 1. Morfologia i ekologia zaskrońca rybołowa na Śląsku Cieszyńskim – wstępne wyniki badań – Zając B., Vlcek P., Purwin Z., Matusiak R., Duraj M., Tomaszewski K., Bury S., Jablonski D.
 2. Różnorodność genetyczna i chów wsobny u osobników w dwóch polskich populacjach gniewosza plamistego Coronella austriacaSzulc B., Kolanek A., Oleksa A.
 3. Pierwszy w Polsce rezerwat gniewoszy plamistych – historia powstania – Kolanek A.

16:30-17:50 SESJA POSTEROWA + przerwa kawowa

Frekwencja melanizmu u jaszczurki żyworodnej (Zootoca vivipara) – Skalik P., Borczyk B., Zając B., Solecki A., Kurek K., Bury S.

Pilotażowe badania populacji traszki grzebieniastej Triturus cristatus na Kampusie Morasko UAM w Poznaniu – Warguła J., Baran A., Nawacka B., Zając N., Kuligowska A., Sikora B., Kaczmarski M.

Ocena stanu kopców rozrodczych węża Eskulapa Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) w Bieszczadach – Bieniara M., Purwin Z., Basista K., Wałach K., Kurek K.

Osteologia czaszki niemrawca malajskiego Bungarus candidus (Linnaeus, 1758) (Serpentes: Elapidae) – Borczyk B., Skawiński T.

Płazy i gady przypadkowo zawleczone do Polski – analiza danych z mediów – Szkudlarek M.

Zależność występowania płazów od czynników środowiskowych w Babiogórskim Parku Narodowym – Kulis Z., Krzemiński P., Cudna W., Grabska K., Sroczyńska K., Nowakowski D., Wolska J., Baraniecka A., Borucka K.

Rola kijanek żaby trawnej Rana temporaria w regulacji fitoplanktonu – Grobelna M., Kaczmarski M., Kloskowski J.

Ukąszenia ludzi przez żmiję zygzakowatą Vipera berus (Linnaeus, 1758) w Polsce w latach 2000 – 2017 – Bieniara M., Kolanek A., Bury S.

Wpływ temperatury na prewalencję Batrachochytrium dendrobatidis – Jurczyńska M., Purwin Z., Pabijan M.

Wpływ czynników środowiskowych na występowanie żaby trawnej Rana temporaria na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego – Cudna W., Kulis Z., Krzemiński P., Grabska K., Sroczyńska K., Nowakowski D., Wolska J., Baraniecka A., Borucka K.

Nauka obywatelska jako skuteczne narzędzie uzupełniające informacje o rozmieszczeniu płazów i degradacji ich siedlisk w obszarach miejskich na przykładzie Ogólnołódzkiego Żabingu – Brodecki J.

od 19:00 – część nieoficjalna – PUB Salonik Smaku, ul. Braniborska 2/10

 

NIEDZIELA 26.11.2023 r.

10:30-11:30 SESJA 4 (chair: dr Bartosz Borczyk)

 1. Ekologia przestrzenna dwóch gatunków kobry (Naja fuxi i Naja siamensis) w północnowschodniej Tajlandii – Nadolski B., Radcliffe C., Cook D., Suwanwaree P., Artwachakom T., Waengsothorn S.
 2. Łagodzenie konfliktu człowiek-wąż w Tajlandii – Nadolski B., Radcliffe C., Cook D., Suwanwaree P., Artwachakom T., Waengsothorn S.
 3. Wpływ rodzaju chowu (terrarium vs. rack system) na behawior gadów – na przykładzie eublefara lamparciego (Eublepharis macularius) – Zieliński D.

11:30-12:00 przerwa kawowa

12:00-13:00 SESJA 5 (chair: Aleksandra Kolanek)

 1. Stan reintrodukowanej populacji żółwia błotnego Emys orbicularis w obszarze Natura 2000 Leśne Stawki koło Goszcza w południowo-zachodniej Polsce – Gadowski J., Koczan-Gadowska A., Furmankiewicz J., Jabłoński A.
 2. ŻOŁWIE BŁOTNE W CZARNYCH DOŁACH czyli od pola lucerny po rezerwat przyrody – sukces Programu CHELONIA – Kala B.,  Grebieniow A.
 3. Nowa punktowa skala oceny kondycji ciała u dwóch gatunków żółwi: Testudo hermanni Gmelin, 1789 i Testudo graeca Linnaeus, 1758 (Chelonii: Testudinidae) – doniesienie wstępne– Bieniara M., Purwin Z., Wałach K., Zdunek P., Maran J.

13:00-13:30 przerwa kawowa

13:30-14:30 SESJA 6 (chair: Ewa Pacholik)

 1. Płazy w wybranych opowieściach i mitologiach świata – Kazimirski P.
 2. Ewolucja i rozwój uzębienia skrzydłowego u lepidozaurów – Skawiński T., Sypuła J., Borczyk B.
 3. Analiza funkcji biologicznych i sieci interakcji pomiędzy białkami w przyusznych gruczołach jadowych ropuchy szarej (Bufo bufo) – Kowalski K., Marciniak P., Rychlik L.

14:30 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI