Darczyńcy i patroni

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Partnerzy:

Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców UWr