III Polskie Sympozjum Herpetologiczne – Komunikat II

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność ogłosić otwarcie zapisów na III edycję Polskiego Sympozjum Herpetologicznego! Formularz zapisów dostępny jest pod adresem: http://www.sympozjumherpetologiczne.pl/rejestracja/

Tak jak w ubiegłych latach, w trosce o poziom naukowy konferencji, streszczenia będą podlegały recenzji przez Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Maria Ogielska (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Jacek M. Szymura (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Maciej Pabijan (Uniwersytet Jagielloński)
dr Bartosz Borczyk (Uniwersytet Wrocławski)

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI: dzień 1 (27.11)

- Rejestracja/logowanie uczestników 
- Rozpoczęcie konferencji 
- Referat plenarny

„Teoria metapopulacji a ochrona płazów przy inwestycjach”

Ochrona zwierząt, w tym płazów w trakcie realizacji prac inwestycyjnych jest ważnym konserwatorskim i ekologicznym problemem. Częstą praktyką jest m.in. przenoszenie osobników z miejsc prowadzenia prac budowlanych do miejsc uznawanych za bezpieczne. Tymczasem, skuteczna ochrona płazów, lub znacząca minimalizacja negatywnych skutków inwestycji musi uwzględniać nie tylko dobro osobników, ale też zachowanie jak najmniej zmienionej struktury przestrzennej populacji.

– Sesje referatowe
– Prezentacja posterów
– Warsztaty/Szkolenia
dzień 2 (28.11)
– Sesje referatowe
– Prezentacja posterów
– Panel dyskusyjny
– Zakończenie konferencji

SYMPOZJUM A PANDEMIA COVID-19
Ze względu na trudne realia pandemiczne, w jakich się znajdujemy, musimy elastycznie planować organizację konferencji, żeby móc przystosować się do wytycznych rządowych. Priorytetem jest dla nas spotkanie się z Państwem osobiście. Dlatego też w przypadku wprowadzenia przez rząd limitu osób uczestniczących w wydarzeniach zastrzegamy sobie prawo do zorganizowania konferencji jedynie przy udziale osób ze zgłoszeniem czynnym tj. osób, które zgłoszą się na konferencję jako (współ)autor referatu lub posteru. W przypadku wprowadzenia jesienią ograniczeń uniemożliwiających stacjonarne zorganizowanie konferencji, Sympozjum odbędzie się w formie zdalnej.
Prosimy na bieżąco sprawdzać aktualności na stronie
http://www.sympozjumherpetologiczne.pl/

WAŻNE DATY:
III Polskie Sympozjum Herpetologiczne odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2021 roku
1.08.2021 – 20.10.2021: rejestracja uczestników czynnych, nadsyłanie abstraktów
1.08.2021 – 07.11.2021: rejestracja uczestników biernych

Opłata konferencyjna uzależniona będzie od sytuacji pandemicznej i formy
konferencji, aktualizacje będą pojawiać się na stronie
http://www.sympozjumherpetologiczne.pl/oplata/

MOŻLIWOŚĆ OPUBLIKOWANIA PRAC!
Osoby zainteresowane będą miały możliwość opublikowania artykułów przygotowanych na podstawie wystąpień z zakresu szeroko pojętej ekologii (z wyłączeniem prac faunistycznych) w czasopiśmie Polish Journal of Ecology (40 pkt MNiSW, Impact Factor 0,43). Termin na nadsyłanie prac wstępnie planujemy ustalić na ok. dwa miesiące od dnia zakończenia Sympozjum. Nadesłane teksty będą musiały zostać przygotowane według wytycznych czasopisma. Wszystkie manuskrypty zostaną poddane pełnej procedurze recenzyjnej, a czas do ostatecznej decyzji o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu artykułu wyniesie prawdopodobnie około 3 miesięcy od wysłania tekstu. Ostateczne ramy czasowe mogą ulec niewielkim zmianom i zostaną ogłoszone na Sympozjum i w odrębnym komunikacie.

PROPOZYCJA WSPÓLNEGO APELU
Obserwując coraz większą dewastację środowiska naturalnego, w tym zanik populacji płazów i gadów, będziemy chcieli zaprosić wszystkich chętnych po Sympozjum do pracy nad wspólnym apelem do władz samorządowych w całej Polsce o skuteczniejsze realizowanie przepisów ochrony przyrody na terenach przez nie administrowanych. W apelu chcielibyśmy zawrzeć kluczowe dla płazów i gadów kwestie, wymagające uważności przy realizowaniu polityki przestrzennej samorządów. Jeden solidarny głos środowiska herpetologów byłby głosem, z którym warto się liczyć i który trudno będzie zignorować. Temu zagadnieniu poświęcony byłby planowany podczas Sympozjum panel dyskusyjny.

Wszelkie pytania dotyczące Sympozjum prosimy kierować na adres:
kontakt@sympozjumherpetologiczne.pl

Do zobaczenia!
Organizatorzy