IV Polskie Sympozjum Herpetologiczne – Komunikat II

Szanowni Państwo,
jeszcze tylko 116 dni dzieli nas od spotkania we Wrocławiu. W związku z tym otwieramy rejestrację na wydarzenie: REJESTRACJA
Prosimy zwracać uwagę na daty:
1.08.2022 – 22.10.2022
: rejestracja uczestników czynnych przez udostępniony formularz, wpłaty za uczestnictwo czynne oraz nadsyłanie abstraktów
1.08.2022 – 09.11.2022
: rejestracja uczestników biernych przez udostępniony formularz, wpłaty za uczestnictwo bierne

Informacje na temat opłat znajdą Państwo na stronie: OPŁATY

Tak jak w ubiegłych latach, w trosce o poziom naukowy konferencji, streszczenia nadsyłane przez Uczestników będą podlegały recenzji przez Komitet Naukowy.
W tym roku jego członkami są:
prof. dr hab.
 Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Janusz Kloskowski
 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
prof. dr hab. Maria Ogielska
 (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Maciej Pabijan
 (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jacek M. Szymura
 (Uniwersytet Jagielloński)

Wydarzenie wspiera kilku znakomitych patronów i partnerów 🙂
Ramowy program konferencji:
dzień 1 (26.11)
– Rejestracja uczestników
– Rozpoczęcie konferencji
– Referat plenarny (dr hab. Janusz Kloskowski)
– Sesje referatowe oraz posterowa
– Warsztaty z R
dzień 2 (27.11)
– Sesje referatowe
– Panel dyskusyjny (prowadzenie: dr Lech Krzysztofiak, dr Anna Krzysztofiak):
1. Aspekty prawne:
a. legalizacja ochrony płazów, bez uprzedniej zgody z RDOŚ
b. inwentaryzacja ilościowa płazów
c. rozpoznanie (i ujednolicenie) obecnych przepisów/zaleceń związanych z uzyskaniem zgód na budowę czy odtwarzanie małych zbiorników wodnych dla płazów – dlaczego budowa tuneli nie wymaga pozwolenia na budowę?
2. Pułapki antropogeniczne i inwentaryzacja miejsc o największej śmiertelność płazów – jak systematycznie zbierać dane w skali Polski?
– Zakończenie konferencji
UWAGA – zwracamy się z gorącą prośbą do Uczestników o przygotowanie się do podjęcia dyskusji podczas panelu na wyżej wymienione tematy. Po zakończeniu konferencji będziemy chcieli zaprosić Państwa do współpracy w ww. zakresie w ramach grup roboczych na platformie discord.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany formuły konferencji na wydarzenie online z przyczyn niezależnych od nich, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa związanych z ograniczeniami, nakazami i zakazami związanymi ze stanem epidemii, wprowadzenia prawnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 bądź innych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwiających organizację Sympozjum.
Wszelkie pytania dotyczące Sympozjum prosimy kierować na adres kontakt@sympozjumherpetologiczne.pl lub poprzez Facebooka: @PSHerpetologiczne
Do zobaczenia!
Organizatorzy