Wytyczne COVID-19

Aktualne obostrzenia związane z epidemią COVID-19, do respektowania których będzie zobowiązany każdy uczestnik konferencji (aktualizacja na 15.11.2021 r:):

  • podczas trwania Sympozjum uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos
  • na sali, w której odbywać się będzie konferencja prosimy o zajmowanie co drugiego krzesła i nie zmienianie miejsc siedzenia przez cały czas trwania konferencji
  • prosimy o regularne dezynfekowanie rąk i zachowywanie dystansu społecznego