III Polskie Sympozjum Herpetologiczne – Komunikat II

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność ogłosić otwarcie zapisów na III edycję Polskiego Sympozjum Herpetologicznego! Formularz zapisów dostępny jest pod adresem: http://www.sympozjumherpetologiczne.pl/rejestracja/

Tak jak w ubiegłych latach, w trosce o poziom naukowy konferencji, streszczenia będą podlegały recenzji przez Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Maria Ogielska (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Jacek M. Szymura (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Maciej Pabijan (Uniwersytet Jagielloński)
dr Bartosz Borczyk (Uniwersytet Wrocławski)

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI: dzień 1 (27.11)

- Rejestracja/logowanie uczestników 
- Rozpoczęcie konferencji 
- Referat plenarny

„Teoria metapopulacji a ochrona płazów przy inwestycjach”

Ochrona zwierząt, w tym płazów w trakcie realizacji prac inwestycyjnych jest ważnym konserwatorskim i ekologicznym problemem. Częstą praktyką jest m.in. przenoszenie osobników z miejsc prowadzenia prac budowlanych do miejsc uznawanych za bezpieczne. Tymczasem, skuteczna ochrona płazów, lub znacząca minimalizacja negatywnych skutków inwestycji musi uwzględniać nie tylko dobro osobników, ale też zachowanie jak najmniej zmienionej struktury przestrzennej populacji.

– Sesje referatowe
– Prezentacja posterów
– Warsztaty/Szkolenia
dzień 2 (28.11)
– Sesje referatowe
– Prezentacja posterów
– Panel dyskusyjny
– Zakończenie konferencji

SYMPOZJUM A PANDEMIA COVID-19
Ze względu na trudne realia pandemiczne, w jakich się znajdujemy, musimy elastycznie planować organizację konferencji, żeby móc przystosować się do wytycznych rządowych. Priorytetem jest dla nas spotkanie się z Państwem osobiście. Dlatego też w przypadku wprowadzenia przez rząd limitu osób uczestniczących w wydarzeniach zastrzegamy sobie prawo do zorganizowania konferencji jedynie przy udziale osób ze zgłoszeniem czynnym tj. osób, które zgłoszą się na konferencję jako (współ)autor referatu lub posteru. W przypadku wprowadzenia jesienią ograniczeń uniemożliwiających stacjonarne zorganizowanie konferencji, Sympozjum odbędzie się w formie zdalnej.
Prosimy na bieżąco sprawdzać aktualności na stronie
http://www.sympozjumherpetologiczne.pl/

WAŻNE DATY:
III Polskie Sympozjum Herpetologiczne odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2021 roku
1.08.2021 – 20.10.2021: rejestracja uczestników czynnych, nadsyłanie abstraktów
1.08.2021 – 07.11.2021: rejestracja uczestników biernych

Opłata konferencyjna uzależniona będzie od sytuacji pandemicznej i formy
konferencji, aktualizacje będą pojawiać się na stronie
http://www.sympozjumherpetologiczne.pl/oplata/

MOŻLIWOŚĆ OPUBLIKOWANIA PRAC!
Osoby zainteresowane będą miały możliwość opublikowania artykułów przygotowanych na podstawie wystąpień z zakresu szeroko pojętej ekologii (z wyłączeniem prac faunistycznych) w czasopiśmie Polish Journal of Ecology (40 pkt MNiSW, Impact Factor 0,43). Termin na nadsyłanie prac wstępnie planujemy ustalić na ok. dwa miesiące od dnia zakończenia Sympozjum. Nadesłane teksty będą musiały zostać przygotowane według wytycznych czasopisma. Wszystkie manuskrypty zostaną poddane pełnej procedurze recenzyjnej, a czas do ostatecznej decyzji o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu artykułu wyniesie prawdopodobnie około 3 miesięcy od wysłania tekstu. Ostateczne ramy czasowe mogą ulec niewielkim zmianom i zostaną ogłoszone na Sympozjum i w odrębnym komunikacie.

PROPOZYCJA WSPÓLNEGO APELU
Obserwując coraz większą dewastację środowiska naturalnego, w tym zanik populacji płazów i gadów, będziemy chcieli zaprosić wszystkich chętnych po Sympozjum do pracy nad wspólnym apelem do władz samorządowych w całej Polsce o skuteczniejsze realizowanie przepisów ochrony przyrody na terenach przez nie administrowanych. W apelu chcielibyśmy zawrzeć kluczowe dla płazów i gadów kwestie, wymagające uważności przy realizowaniu polityki przestrzennej samorządów. Jeden solidarny głos środowiska herpetologów byłby głosem, z którym warto się liczyć i który trudno będzie zignorować. Temu zagadnieniu poświęcony byłby planowany podczas Sympozjum panel dyskusyjny.

Wszelkie pytania dotyczące Sympozjum prosimy kierować na adres:
kontakt@sympozjumherpetologiczne.pl

Do zobaczenia!
Organizatorzy

III Polskie Sympozjum Herpetologiczne – Komunikat I

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa na III edycję Polskiego Sympozjum Herpetologicznego, które odbędzie się w dniach 27-28 listopada br. we Wrocławiu.

Celem Sympozjum jest integracja środowiska herpetologów w Polsce, wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz nawiązywanie współpracy naukowej pomiędzy osobami zainteresowanymi różnorodnymi aspektami biologii płazów i gadów. Ponadto chcielibyśmy, żeby Sympozjum było platformą współpracy i wymiany myśli między naukowcami, pracownikami instytucji zajmujących się ochroną przyrody, przedstawicielami firm działających w branży przyrodniczej oraz pasjonatami herpetologicznymi.
Tak jak w ubiegłych latach, w trosce o poziom naukowy konferencji, streszczenia będą podlegały recenzji przez Komitet Naukowy.

Ramowy program konferencji:
dzień 1 (27.11)
– Rejestracja/logowanie uczestników
– Rozpoczęcie konferencji
– Referat plenarny
– Sesje referatowe
– Prezentacja posterów
– Warsztaty/Szkolenia

dzień 2 (28.11)
– Sesje referatowe
– Prezentacja posterów
– Panel dyskusyjny
– Zakończenie konferencji

Ze względu na trudne realia pandemiczne, w jakich się znajdujemy, w przypadku wprowadzenia jesienią ograniczeń dotyczących organizacji konferencji naukowych w Polsce, Sympozjum odbędzie się w formie zdalnej.

WAŻNE DATY:
III Polskie Sympozjum Herpetologiczne odbędzie się w dniach 27-28 listopada
2021 roku
1.08.2021 – 20.10.2021: rejestracja uczestników czynnych przez udostępniony
formularz, wpłaty za uczestnictwo czynne oraz nadsyłanie abstraktów
1.08.2021 – 07.11.2021: rejestracja uczestników biernych przez udostępniony
formularz, wpłaty za uczestnictwo bierne

Wszelkie pytania dotyczące Sympozjum prosimy kierować na adres:
kontakt@sympozjumherpetologiczne.pl
www.sympozjumherpetologiczne.pl

W dalszych komunikatach podamy więcej szczegółów dotyczących
Sympozjum.
Do zobaczenia!
Organizatorzy

Trzecia edycja Sympozjum

Szanowni Państwo,

pracujemy nad kolejną edycją Sympozjum. Obecnie trudno przewidzieć, czy odbędzie się ona w formie stacjonarnej czy też online, dlatego staramy się przygotować dwa alternatywne scenariusze naszego spotkania.

Niezależnie od formy Sympozjum, mamy nadzieję na Państwa liczne uczestnictwo i ze swojej strony postaramy się (już tradycyjnie) urozmaicić wydarzenie, organizując dodatkowe szkolenia/webinary.

Już za kilka tygodni ujawnimy pierwsze szczegóły.

Z pozdrowieniami,

Organizatorzy

Sympozjum w 2020 roku odwołane

Szanowni Państwo,

obecna sytuacja wszystkich nas zmusza do zmiany planów i przyzwyczajeń. Zdrowie i bezpieczeństwo nas samych, oraz osób w naszym otoczeniu, powinno być zawsze priorytetem. Dlatego, chociaż liczymy na jak najszybsze ustąpienie epidemii i powrót do normalności, jednocześnie przygotowujemy się na to, że potrwa ona dłużej.

W związku z tym z żalem informujemy, że kolejna edycja Polskiego Sympozjum Herpetologicznego nie odbędzie się w tym roku.

Organizacja konferencji to wielomiesięczny proces, który w obecnej sytuacji jest utrudniony, a w niektórych kwestiach wręcz niemożliwy. Nie jesteśmy też w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja – zarówno epidemiologiczna, jak i gospodarcza – jesienią.

Nie zdecydowaliśmy się też na przejście na formułę online, ponieważ Sympozjum to coś więcej niż tylko referaty i postery – równie ważne są rozmowy w kuluarach, nawiązywanie znajomości i współpracy. Wydarzenie pozbawione tych elementów w naszym odczuciu byłoby dużo mniej satysfakcjonujące.

Jednak nic straconego! Już teraz zachęcamy do zaplanowania przyjazdu na Sympozjum w kolejnym, 2021 roku. Liczymy na jeszcze wyższą frekwencję, z mnóstwem ciekawych, inspirujących wystąpień. W końcu mamy więcej czasu na ich przygotowanie 😉

Do zobaczenia!

Z życzeniami zdrowia

Komitet Organizacyjny

Druga edycja Sympozjum

Szanowni Państwo,

na stronie pojawiły się już pierwsze informacje odnośnie kolejnej edycji konferencji. Rejestracja zostanie otwarta 1 lipca.