Komitety

Komitet Naukowy
dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
dr Bartosz Borczyk (Uniwersytet Wrocławski)
dr Stanisław Bury (Uniwersytet Jagielloński, Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
dr hab. Krzysztof Kolenda (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Jacek M. Szymura (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Krystyna Żuwała (Uniwersytet Jagielloński)
Komitet Organizacyjny
Natalia Juras (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
Aleksandra Kolanek (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
Ewa Pacholik (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
Aleksandra Puchtel (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
dr Beata Rozenblut-Kościsty (Uniwersytet Wrocławski)
Edyta Turniak (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)