Komitety

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Janusz Kloskowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
prof. dr hab. Maria Ogielska (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Maciej Pabijan (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jacek M. Szymura (Uniwersytet Jagielloński)
Komitet Organizacyjny
Natalia Juras (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
Aleksandra Kolanek (Uniwersytet Wrocławski, Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
Ewa Pacholik (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
Aleksandra Puchtel (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
dr Beata Rozenblut-Kościsty (Uniwersytet Wrocławski)
Edyta Turniak (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)